Knihovna Horní Bříza
KnihovnaHorní Bříza

Knihovna na továrně je otevřena na adrese Sídlištní ul. 795, Horní Bříza od 4.1.2024 každé pondělí a čtvrtek od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00 hod. 

Knihovna Horní Bříza

Knihovna přivítá čtenáře každého věku. Je velice důležité, aby si čtenář při první návštěvě knihovnu nejdříve prohlédl, seznámil se s knižním fondem knihovny a až pak se rozhodl, zda bude knihovnu navštěvovat.

V případě zájmu o půjčování knih v knihovně se žadatel nad 15 let prokáže Občanským průkazem, vyplní se „Přihláška čtenáře staršího 15 let“, která se oběma stranami podepíše. Žadatel zaplatí roční registrační poplatek (viz ceník – dospělí 40,- Kč, děti, studenti a důchodci 20,- Kč.) a je mu vystaven „Čtenářský průkaz“. Knihovnice čtenáře seznámí „Knihovním řádem“ a podmínkami půjčování knih (např. že výpůjčka knihy je na dobu 1 měsíce, zápis vypůjčených knih do Čtenářského průkazu apod.).

Pokud se jedná o žadatele do 15 let, je nutné, aby přišel v doprovodu jednoho z rodičů, který se v tomto případě prokáže Občanským průkazem. „Přihlášku čtenáře mladšího 15 let“ podepíše mimo knihovnici čtenář i rodič. Jinak je postup stejný jako u dospělého čtenáře.

Knihovní řád Městské knihovny v Horní Bříze (2.84 MB)

Registrační poplatek (na 1 kalendářní rok)

 

Studenti důchodci, děti                                             20,- Kč

Dospělí                                                                       40.- Kč

 

Z důvodu provizorního chodu knihovny nebudou ostatní služby (kopírování, půjčování časopisů apod.) prováděny

Knihovna dočasně slouží pouze k vypůjčování knih.

Tip na knihu

Foto

Nenašli jste Vaší knihu?

Dejte nám tip co objednat.