Knihovna Horní Bříza
KnihovnaHorní Bříza

Knihovna na MěÚ je ve dnech od 10.6. do 28.6.2024 ZAVŘENA. Knihovna na továrně je otevřena na adrese Sídlištní ul. 795, Horní Bříza od 4.1.2024 každé pondělí a čtvrtek od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00 hod. 

Knihovna Horní Bříza

Knihovna přivítá čtenáře každého věku. Je velice důležité, aby si čtenář při první návštěvě knihovnu nejdříve prohlédl, seznámil se s knižním fondem knihovny a až pak se rozhodl, zda bude knihovnu navštěvovat.

V případě zájmu o půjčování knih v knihovně se žadatel nad 15 let prokáže Občanským průkazem, vyplní se „Přihláška čtenáře staršího 15 let“, která se oběma stranami podepíše. Žadatel zaplatí roční registrační poplatek (viz ceník – dospělí 40,- Kč, děti, studenti a důchodci 20,- Kč.) a je mu vystaven „Čtenářský průkaz“. Knihovnice čtenáře seznámí „Knihovním řádem“ a podmínkami půjčování knih (např. že výpůjčka knihy je na dobu 1 měsíce, zápis vypůjčených knih do Čtenářského průkazu apod.).

Pokud se jedná o žadatele do 15 let, je nutné, aby přišel v doprovodu jednoho z rodičů, který se v tomto případě prokáže Občanským průkazem. „Přihlášku čtenáře mladšího 15 let“ podepíše mimo knihovnici čtenář i rodič. Jinak je postup stejný jako u dospělého čtenáře.

Knihovní řád Městské knihovny v Horní Bříze (2.84 MB)

Registrační poplatek (na 1 kalendářní rok)

 

Studenti důchodci, děti                                             20,- Kč

Dospělí                                                                       40.- Kč

 

Z důvodu provizorního chodu knihovny nebudou ostatní služby (kopírování, půjčování časopisů apod.) prováděny

Knihovna dočasně slouží pouze k vypůjčování knih.

Tip na knihu

Foto

Nenašli jste Vaší knihu?

Dejte nám tip co objednat.